Независимо от того, ждут от тебя добра или не ждут его – Твори добро.
Независимо от того, заметят твое добро или не заметят его – Твори добро.
Независимо от того принимают твое добро или отбрасывают его – Твори добро.
Независимо от того, чем будут платить тебе за добро: добром или злом – Твори добро.
Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения, ибо никто не властен над твоим добром…